Wij helpen minderbedeelden

Waar staat Poverello voor?

De patroon van ” Poverello”. Zo werd Franciscus van Assisië 800 jaar geleden genoemd.  Het is het italiaans voor “kleine arme man”.  Nadat hij al zijn bezittingen had weggegeven, ging hij leven tussen bedelaars en melaatsen, in navolging van Christus.  Hij wist dat hij veel tekort kwam en een zondig mens was,  maar bezielt tot op vandaag duizenden mensen door zijn radicale levenswijze. Vele keizers en pausen hebben minder invloed gehad op de samenleving en de Kerk, dan deze kleine arme man.  Niet door te protesteren, maar door Jezus authentiek na te volgen,  blies hij de christelijke waarden, vrede, liefde voor de natuur, de medemens en God, nieuw leven in. Wat een boodschap voor wie zich klein en arm weet !

Het gebed van Franciscus van Assisië

Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede Laat mij liefde brengen waar haat is Eenheid waar mensen verdeeld zijn Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt Geloof aan wie twijfelt Laat mij licht brengen waar het duister is En vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer help mij, Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn maar anderen gelukkig te maken Niet zozeer om zelf begrepen te worden maar anderen te begrijpen Niet zozeer om zelf getroost te worden maar anderen te troosten Niet zozeer om bemind te worden maar te beminnen.

Antwerpen
van Havreplein 13B-2100
Antwerpen-Deurne
Tel: 03/283.57.37

Brussel 1000
Zuinigheidsstraat 4B – 1000
Brussel
Tel: 02/511.52.12

Leuven
Sint Maartenstraat 44 B-3000 Leuven
Tel.: 016/29.16.84
Email : leuven@poverello.be

Oostende
Aartshertoginnestraat 16a B-8400
Oostende
Tel.: 059/51.80.11