Nachtonthaal

In 10 verschillende huizen verblijven er ook mensen (Brussel 50, Kortrijk 10, Banneux 15, Antwerpen 15, Tongeren 5, Zottegem 15). De meeste bewoners kwamen aan omdat ze niet meer wisten waar naar toe. Sommigen blijven voor een korte tijd in afwachting van een andere oplossing. Anderen blijven voor vele maanden en zelfs jaren. Ze vinden er niet alleen een dak en een bed maar ook een plaats waar ze zich thuis voelen. Het samenleven biedt een soort kader maar vraagt ook wel geduld en begrip voor de medebewoners.

Voorwaarden om te verblijven:

 1. VOOR +50GERS DIE HET MOE ZIJN ALLEEN TE LEVEN en BEREID ZIJN OM MET ANDEREN SAMEN TE LEVEN
  De belangrijkste doelgroep zijn mannen van +50jaar die het alleen leven moe zijn en bereid zijn om samen te leven met anderen. De maaltijden zijn gemeenschappelijk. Jongeren hebben een meer actieve begeleiding nodig en houden er dikwijls een andere levensstijl op na.

 2. KENNISMAKINGSGESPREK
  Er is steeds eerst een kennismakingsgesprek waarin het leven in het nachtonthaal wordt voorgesteld en waar ook geluisterd wordt of de kandidaat bewoner het leven in gemeenschap ziet zitten.

 3. BIJDRAGE
  Er wordt een bijdrage gevraagd. 10 euro per nacht (maaltijden inbegrepen) voor de gemeenschappelijke kamers. 20euro per nacht (maaltijden inbegrepen) voor de individuele kamers.

 4. NIET TOEGELATEN
  Gebruik van alcohol of verdovende middelen is niet toegelaten. Agressie wordt niet geduld.

 5. REKENING HOUDEN MET MOGELIJKHEDEN EN BEPERKTHEDEN
  Bij een opname voor een verblijf wordt er ook rekening gehouden met wat de bewonersgroep en de begeleidende vrijwilligers op dat moment aankunnen.

 6. DUUR VAN HET VERBLIJF
  Dit wordt besproken met de kandidaat bewoner. We vertrekken steeds van een verkennend verblijf van enkele dagen tot enkele weken. De tijd om te zien of er andere oplossingen mogelijk en aangewezen zijn, maar ook de tijd om te kijken of een langer verblijf een optie is. We stellen vast dat het voor alleenstaanden niet gemakkelijk is om een verblijf te vinden dat betaalbaar is en waar men niet verder vereenzaamd. Wanneer de bewoners ouder worden en hun zelfredzaamheid afneemt zijn we genoodzaakt om hen door te verwijzen naar een bejaarden tehuis waar ze dan een meer aangepaste omkadering vinden. Vrijwilligers en bewoners proberen contact te houden en hen te bezoeken.