Jongerenwerking

 1. Een jongeren gemeenschap in Brussel gebaseerd op drie pijlers:

  1. De inzet in het onthaal van Poverello
  2. Het samenleven en werken met elkaar
  3. Een gezamenlijk gebed geïnspireerd op het Taizé gebed

   Vele jongeren vinden de weg naar de kleine Poverello gemeenschap via Taizé en komen voornamelijk uit Europese landen. Ze komen voor enkele weken tot enkele maanden meeleven en meewerken. De reflectie en het uitwisselen over wat ze beleven, de inzet in het Poverello onthaal en het gemeenschappelijk gebed zijn de pijlers van hun gemeenschapsleven.

   Getuigenissen
   Meer info
   Contactpersoon

 2. Vele stagiairs komen vanuit verschillende scholen voor een dag of meerdere dagen meehelpen in de verschillende afdelingen. Een manier om kennis te maken met een andere zijde van onze maatschappij door samen met de vrijwilligers huishoudelijke taken uit te voeren. Omwille van de goede werking wordt dit beperkt tot 2 stagiairs per dag en per afdeling.

 3. Op de kinderboerderij met ponywerking in Tielt en in de Ardennen worden weekends en kampen georganiseerd.

  Waarom kampen voor kinderen in Poverello?

  1. Sommige kinderen en jongeren zijn zoekend, anderen maken zelf al moeilijk momenten mee door prestatiedruk in de school of de spanningen thuis… Onze maatschappij probeert uit winstbejag kinderen en jongeren te  verleiden en te binden met allerlei prikkels en gadgets zodat ze later goede producenten en consumenten worden. Op de kinderboerderij willen we kinderen samen brengen in een eenvoudige familiale sfeer. Het leven met de natuur en het contact met de pony’s helpt om uit de drukte te stappen en tot zichzelf te komen. Een tegenhanger van attractieparken.

  2. We zien dat vele mensen die terecht komen in Poverello helemaal vereenzaamd zijn, niemand meer hebben. Door het samen leven en spelen ontdekt men het belang van vriendschap en solidariteit. Dit kan veel deugd doen maar vraagt een oog en een oor voor de kleinste en de stilste in de groep.

   Brief voor kandidaat leiding
   Praktische info

   1. Algemene praktische info
   2. Waar en wanneer zijn de kampen
   3. Inschrijvingsformulier