Getuigenissen over de werking van Poverello

Het is  één van onze taken om te getuigen over de werking van Poverello. Het is vertellen over hoe mensen terecht komen aan de rand van onze samenleving en er (over)leven. Zo’n getuigenis gaat onder andere over:

  1. Het ontstaan, de groei en de werking van onze vereniging
  2. Hoe wij de armoede in onze maatschappij ervaren en wat wij proberen te doen en te zijn voor zij die naar ons komen.
  3. Wie zijn onze gasten, wie zijn de vrijwilligers

De bedoeling van deze getuigenissen is dat men meer bewust is van het bestaan van deze medemensen en er meer respect en solidariteit komt voor hen. De complexiteit en de patstelling van situaties mag ons niet verlammen maar kan het vertrekpunt worden om te zoeken naar wat we zelf concreet kunnen betekenen midden tussen de vele diensten die al aangeboden worden. Er zijn vele noden maar er zijn ook mogelijkheden.

In vele afdelingen van Poverello is een lokaal beschikbaar waar groepen terecht kunnen, maar medewerkers gaan ook op verplaatsing getuigen.