Afdeling Tielt Kinderboerderij

Tijdens het schooljaar is er in Tielt (Schuiferskapelle) regelmatig op woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag ponyrijden van 14h tot 17h: na afspraak. Er worden daar ook weekends georganiseerd.

Informatie en inschrijving: Zuster Nera, Poverello Tielt, 0473/48.16.06, tielt@poverello.be

 

Kampen grote vakantie 2024 in Tielt

 

7-12 juli 2024

Tielt

3° –  4° –   5° –  6°  leerjaar

14-19 juli 2024

Tielt

3° –  4° –   5° –  6°  leerjaar

28 juli – 2 aug 2024

Tielt  

Alle leeftijden 

4 – 9 aug 2024 

Tielt

3° –  4° –   5° –  6°  leerjaar

18- 25 aug 2024 

Tielt

Middelbaar (1ste tot 3de)

De klemtoon ligt niet op zo snel mogelijk leren paardrijden, maar op het leren omgaan met een pony. Het contact met de pony, hem strelen en verzorgen zijn belangrijke stappen.

Kinderen die nog nooit paard gereden hebben, zijn dus ook welkom. Daarnaast zijn er tochten in de natuur, spel en sport, knutselen, zwemmen in de vijver op het domein, bosspel, zang… We opteren voor kleine groepen van 15 kinderen/ jongeren, om het familiale karakter te kunnen behouden. We streven ernaar dat vriendschap en dienstbaarheid een concrete invulling krijgen. Bij de avondsluiting maken we het even stil voor bezinning en gebed.

 

De kampen zijn van zondag 18u tot vrijdag 14u. De ouders brengen en halen de kinderen. Prijs: € 95.

Neem eerst contact op om te weten in welke kampen nog plek is! 0473/ 48 16 06. Inschrijving via tielt@poverello.be en door betaling op rekening BE49 0012 4668 0271, Poverello afd. Tielt o.v.v. naam kind en datum kamp.