Afdeling Oostende

Algemene werking

Sinds 1997 startte het dagonthaal met warme maaltijden in een deel van het Dominicanenklooster. Een ontmoetingsplaats waar men zich veilig en welkom voelt en anderen kan leren kennen. 

  • Warme maaltijden: 1 euro
  • Soep, koffie, thée, frisdrank: 0,20 euro
  • Lunchpakket: 1 euro

Vrijwilligers bereiden samen de eenvoudige warme maaltijden. Daarna dienen ze de maaltijden op in een respectvolle en huiselijke sfeer.

Jongeren kunnen een dag of enkele dagen meehelpen met de medewerkers en zo kennis maken met de wereld en het engagement van de vrijwilligers (max 2/dag).

Om praktische redenen en omwille van discretie is het niet mogelijk om in groep te komen meehelpen.

Voor groepen kan er door een medewerker een getuigenis gegeven worden over de ervaringen en de werking van Poverello.  

Doelgroep

Mensen die zich door familiale, financiële of gezondheid omstandigheden in een moeilijke situatie bevinden. Die er alleen voor staan of beschikken over weinig middelen. Men hoeft zijn situatie niet uit te leggen. Indien men met meer specifieke noden (administratieve, gezondheid of juridische) bij ons komt proberen we de personen door te verwijzen naar professionele diensten.

Praktische informatie:

Aartshertoginnestraat 16a
B-8400 Oostende
Tel.: 0495/63.33.57
Email: oostende@poverello.be

Contactpersoon: Zuster Anny
Openingsdagen: Van maandag tot en met vrijdag
Openingsuren: van 11:00u tot 15:30u
Sluitingsdagen: Zaterdag – zondag – feestdagen

Giften en donaties

Rekeningnummer : BE22 0013 2098 9547
Giften vanaf 40 Euro geven recht op een fiscaal attest

Bezoek

Groepen, scholen en organisaties die meer willen over de werking van Poverello kunnen, mits afspraak op voorhand, in een apart lokaal te woord gestaan worden door een medewerker.

Geschiedenis:

Hoe Dominicanenklooster en kerk een Poverello bestemming krijgen

Van 1873 tot 2004 was hier in Oostende een apostolische en biddende gemeenschap van de Paters Dominicanen aanwezig.

In 1883 huldigen ze deze Dominicanenkerk plechtig in.

In 1961 wordt het koor van de kerk en het klooster aan de kant van de Aartshertoginnestraat grondig verbouwd.

In 1997 startte dr. Jan Vermeire in een deel van het Dominicanenklooster aan de Aartshertoginnenstraat een Poverello onthaal. Op weekdagen worden er mensen die het moeilijk hebben verwelkomd door een groepje van vrijwilligers. Zij bieden een warme maaltijd aan voor 1 euro in een respectvolle hartelijke sfeer. Af en toe verblijven er vrijwilligers in het klooster.

In 2004, na een zoektocht tot herbestemming van de gebouwen, vertrouwen de Dominicanen de kerk en het klooster toe aan Poverello.

In 2006 worden de Dominicanenkerk en een deel van het klooster door de Vlaamse regering erkend als beschermd monument.

Tot voor Corona was er wekelijks een zondagsviering. Ook hadden er in de laatste jaren in deze kerk enkele culturele activiteiten plaats zoals tentoonstellingen en concerten. De belangrijkste dag van het jaar was eind augustus; de samenkomst met alle Poverello afdelingen. Die dag zaten we hier in deze kerk met bijna 500 mensen samen aan tafel zaten.

Sinds begin 2024, gaat er een permanent lichtspektacel door in de Dominicanenkerk op initiatief van Urban Mapping. Op donderdagen willen we met enkele vrijwilligers in een aanpalend lokaal, groepen (scholen, armoedeorganisaties, verenigingen) verwelkomen waar ze hun picknick kunnen opeten. We bieden ook soep aan voor de groepen die dit wensen. Op deze manier kunnen ze van hun bezoek aan het Ensorlichtspektakel een dag aan zee, een dag in Oostende maken. Bijkomende informatie of inschrijven voor de picknickplaats kan via mail: oostende@poverello.be .