Afdeling Ardennen

Voorstelling (ontstaan en beeld huidige werking)

Hoe is Poverello in de Ardennen terecht gekomen?

Dr. Jan Vermeire (° 1919 – 1998+) die als seksuoloog een druk en heel gevuld leven had zocht in 1958 een plaats om zich uit die drukte te kunnen terug trekken. Hij kocht in Gembes aan het riviertje ‘Rancenne’ enkele gronden aan, plantte er dennenbomen en liet er twee vijvers uitgraven en bouwde in 1960 zijn chalet. Hij verbleef er regelmatig terwijl hij zijn praktijk als dokter seksuoloog verder zette in Brussel. In de twee kleine chalets konden sommige van zijn patiënten ook van de rust en de natuur komen genieten. Om gezondheidsredenen stopte hij zijn praktijk in 1973 en trok zich toen terug in Rancenne om te herstellen en van zijn ‘verdiende’ rust te genieten. Maar een plotse en radicale bekering in het kerkje van Sohier (1975)  veranderde zijn leven. Na een jaar waarin hij zich dikwijls terugtrok in de zelfgebouwde Boshut voor bezinning en gebed verliet hij de rust en gezonde lucht van de Ardennen en vertrok naar de Marollen, een arme buurt  in hartje Brussel. Hij wilde er naar het voorbeeld van Franciscus en Charles de Foucould zijn leven delen met de armsten en meest verlatenen van onze samenleving. Zo ontstond in 1978 de organisatie Poverello. (Poverello is een Italiaans verkleinwoord dat ‘kleine arme’ betekent en het verwijst naar Franciscus van Assisie)

Ondertussen bestaan er nu 13 afdelingen waar dagelijks door vele vrijwilligers ongeveer 800 warme maaltijden bereid en opgediend worden. De kostprijs voor een warme maaltijd is 1 euro. Voor een soep, koffie of frisdrank wordt 0.20 euro gevraagd. Voor de vele eenzamen en gekwetsten die in Poverello langs komen is het een thuis geworden waar ze ook met hun zorgen, vragen en problemen terecht kunnen. Maar het is vooral een plaats waar we met respect en vriendschap elkaar proberen ontmoeten. Naast het bedienen van de maaltijden verblijven er ook elke nacht ongeveer 50 personen in Poverello  (Brussel en Banneux).

In 1985 schonken Dr. Vermeire en zijn echtgenote hun eigendom aan de VZW Poverello om dit ten dienste te stellen van de mensen die erop beroep doen en zij die de werking mee uit bouwen. Hij zag het als een plaats om vanuit de drukte van de stad eens tot rust te komen zowel voor de vrijwilligers als hen die in Poverello terecht komen.

In een eerste fase kwam men regelmatig vanuit Brussel met enkele mensen een weekje doorbrengen in de Ardennen om terug contact te krijgen met de natuur. Er werd een boerderijtje met schapen en enkele koeien opgestart. Maar vlug bleek dat de personen die in Poverello opgevangen werden niet echt interesse hadden om op een regelmatige basis naar de Ardennen te komen. Doordat vele kinderen en jongeren in Poverello langs kwamen ontstond het idee om iets voor kinderen te doen en werden er in 1985 tentenkampen georganiseerd. Om hen een zinvolle, educatieve en gezonde activiteit aan te bieden zijn er in 1992 ook New-Forrest pony’s gearriveerd. Het contact en het leren omgaan met deze kindvriendelijke paardjes vraagt geduld, discipline en inzet.

Tijdens de eerste bedevaart van onze vereniging in Beauraing (1987) kwam de vraag om iets te doen voor meisjes of vrouwen die in moeilijkheden verkeren omwille van hun zwangerschap. In Douaire richtte Dr. Vermeire, die zich als seksuoloog speciaal aangesproken voelde door dit probleem en een positief signaal wilde geven, het  huis in om deze toekomstige moeders bij te staan en te begeleiden naar een oplossing. Een oplossing op lange termijn voor de moeder en voor de het kindje op komst. Eens de wet op abortus was gestemd zijn er echter geen aanvragen meer gekomen.

Door de kweek van de pony’s werden de houten stallen in Rancenne te klein en werd er een stal en een overdekte piste gebouwd aan Douaire.

Onze ‘boerderij’ is dus meer een kinderboerderij waar de kinderen en jongeren, die soms al heel wat te verwerken hebben, een weekendje of een week komen doorbrengen. Enkele dagen, zonder tv of gsm, maar omringd door de rust van de natuur en in een familiale sfeer is voor velen een openbaring. Tijdens hun verblijf proberen we het ook af en toe stil te maken en bewust en dankbaar te worden voor wat we hebben. Voor vele kinderen is het een hele verademing die ze zich nog lang zullen herinneren. Zo proberen we, op kleine schaal, te bouwen aan een betere en vriendelijker wereld opdat minder medemensen aan de rand van onze samenleving terecht komen.

 Ontstaan Poverello – ponykampen

De Poverello- ponykampen in de Ardennen  (juli – augustus)

Deze kampen worden georganiseerd op het vroegere domein van Jan Vermeire, midden in de natuur. De klemtoon ligt op het leren omgaan met een pony en niet op het zo snel mogelijk leren paardrijden. Het contact met een pony, er mee praten, hem strelen, hem leren verzorgen, zijn belangrijke stappen. Kinderen die nog nooit paard gereden hebben zijn dus  ook welkom op onze kampen.

Naast het leren omgaan met de pony’s, worden ook andere activiteiten georganiseerd : tochten in de natuur, spel en sport, knutselen, zwemmen, bosspel, zang… Bij warm weer zorgt de vijver op het domein voor de nodige verfrissing.

Het samenleven is tijdens deze dagen van groot belang want het slagen van een kamp is het werk van iedereen die er bij is! We willen het familiale karakter van de kampen behouden en opteren daarom voor kleine groepen van een 15-tal kinderen/jongeren en we hechten er veel belang aan dat vriendschap en dienstbaarheid een concrete invulling krijgen. Bij de avondsluiting maken we het even stil voor bezinning en gebed.  

Praktisch :

  • De kampen beginnen op zondag om 17u en eindigen op vrijdag om 16u. De ouders brengen de kinderen en halen die ook af.
  • De prijs voor het kamp bedraagt 95 €.
  • De data van de verschillende kampen (per leeftijdsgroep worden begin januari aangekondigd (3de, 4de en 5de leerjaar / 6de leerjaar en 1ste middelbaar).
  • Voor jongeren die willen meehelpen tijdens de kampen is er de eerste week van juli een vormingskamp.
  • Inschrijven vóór begin juni door overschrijving van de som op rekening: BE49 0012 4668 0271 van Poverello afd. Tielt met vermelding : naam en voornaam kind en datum van het kamp. Sommige weken zijn vlug volgeboekt.
  • Af en toe gaan er voor de kinderen ook weekends door.
  • Voor meer informatie over de kampen of de weekends : Zuster Nera, Poverello Tielt, tel. 0473/48.16.06 of naar tielt@poverello.be  .