Jan Vermeire

Jan Vermeire

° 1919  + 1998


Ze zijn allen welkom: al degenen die het leven niet gespaard heeft, al degenen die lijden in hart en lichaam, al degenen die zoeken naar een beetje vriendschap. Maar welkom ook aan degenen die beseffen dat het ware geluk erin bestaat het beste van zichzelf aan zijn broeders te schenken, degenen die begrepen hebben dat een hart meer waard is dan al de schatten van de wereld.

        Zo zal Poverello een trefpunt worden waar het echte geluk zal uitstralen, want het zal de Heer zelf zijn die ons zal voeden met het vuur van zijn liefde. (Jan Vermeire ; maart 1980)