Zijn er soms problemen ?

Sommige mensen zijn helemaal uit hun evenwicht en zouden meer op hun plaats zijn in een psychiatrische of andere instelling, maar willen of durven zich niet laten verzorgen.  Anderen komen dronken of onder invloed van medicijnen of drugs binnen en kunnen dan wel eens agressief worden. 

Dit zijn zware momenten want je weet nooit hoe het zal aflopen.  In geen geval dulden we geweld in ons huis.  Dit zou een gevoel van onveiligheid geven en velen zouden niet meer durven komen.  Iemand die dit niet respecteert wordt gevraagd het huis te verlaten en als men weigert,wordt de hulp van de Politie ingeroepen.

Het is niet onze bedoeling deze personen te veroordelen.  Wie zouden wij zijn, indien we hadden beleefd wat zij hebben meegemaakt.  Er zijn zoveel zaken in het leven die iemand beïnvloeden, waar men zelf niets kan aan veranderen, bvb. in welke familie men geboren wordt, of men in liefde kan opgroeien, …  De anderen respekteren is essentieel, maar dat wil niet zeggen dat men alles kan laten gebeuren.  Zaken als geweld en drugs kunnen we niet dulden, in het belang van iedereen die naar Poverello komt.  Hier mag niet het recht van de sterkste gelden, daar moeten we op toe zien en onze verantwoordelijkheid voor opnemen.

In de 18 jaar dat Poverello bestaat hebben we door ervaring ondervonden en leren aanvaarden dat we niet iedereen kunnen helpen.  Vooral bij het nachtonthaal is duidelijk geworden dat mensen, die niet kunnen samenleven met anderen, eventueel heel tijdelijk kunnen opgevangen worden, maar uiteindelijk moeten doorverwezen worden naar een meer aangepaste opvang.

↓