Zijn de medewerkers allemaal vrijwilligers ?

De meesten hebben een eigen inkomen: een pensioen, hun man of vrouw werkt, ze zijn religieuze, ze komen buiten hun werkuren…  Er zijn mensen die stempelen en toelating hebben om vrijwilligerswerk te doen.  Om wie geen andere oplossing heeft, een kans te geven zich in te zetten, neemt Poverello de sociale lasten op zich en geeft deze persoon een minimum om te kunnen leven.  Het zou immers niet verantwoord zijn dat medewerkers niet in orde zouden zijn met hun sociale wetten, terwijl we dit voor mensen uit het onthaal verplichten.  Niemand is gebonden door geloften of een contract. Welke houdingen zijn belangrijk?

Dienstbaarheid : Wij, ook degenen die een zekere verantwoordelijkheid dragen, zijn in feite dienaars.  We moeten ervoor zorgen dat het goed gaat in Poverello, dat mensen die een tas koffie komen drinken, maar ook andere medewerkers er zich thuis kunnen voelen.

Leerhouding : Wij, ook degenen die al jaren meehelpen, zijn nog steeds leerlingen.  Als we onszelf in vraag durven stellen en ons bewust worden van onze eigen beperktheid en onmacht, kunnen we elke dag bijleren.  Als we echter denken dat we het allemaal kunnen en weten en dat we toch zo veel goed doen, zoeken we onszelf en kunnen we niet luisteren naar de andere.

Authenticiteit : We mogen onszelf zijn, iedereen is de moeite waard, niemand hoeft volmaakt te zijn.  Het is niet door zich voor te doen als een heilige dat men zichzelf wordt, maar door zijn hart open te zetten en te proberen een ‘goed’ mens te zijn.

Discretie : We laten anderen zijn wie ze zijn en bemoeien ons niet met hun privéleven, ook onder de medewerkers.  Indiscrete vragen, roddel of kwaadsprekerij laten we achterwege en als er een probleem is proberen we het uit te praten met de betrokkene.

Broederlijkheid : We proberen samen te leven als broers en zussen en liefde en hoop door te geven.

Vreugde : De vreugde en blijheid, die we onder de medewerkers proberen te beleven, zal automatisch uitstralen naar iedereen die Poverello binnenkomt.

↓