Zijn beroepsleven ?

In die tijd bleven de meeste moeders nog thuis om te bevallen.  Het werden meestal lange nachten en in die momenten van blijde, maar ook wel soms gespannen verwachting, werd er over dingen gesproken die men nooit eerder had durven uitspreken.  Zo werd ik meer en meer bewust dat de onwetendheid betreffende het seksuele leven zeer groot was.  Er werd nooit over gesproken en men kreeg dus nergens een antwoord.  Na 10 jaar algemene geneeskunde heb ik besloten mij te specialiseren in de seksuologie; dit belangrijk onderwerp werd nergens onderwezen in ons land en zo ben ik beginnen reizen om andere zoekers te ontdekken en daarna heb ik mij te Brussel gevestigd als seksuoloog.  Aan werk ontbrak het niet de volgende 20 jaar.  De raadpleging duurde van 8 u ‘s morgens tot 23 u; daarna stelde ik met mijn echtgenote de agenda op voor de volgende dag.  Regelmatig werd ik ook aangesteld door het Gerecht i.v.m. seksuele delicten.  Zo kwam ik regelmatig in contact met gevangenen alsook met patiënten in psychiatrische klinieken.  Ik heb ook honderden voordrachten gegeven i.v.m. de seksuele problematiek.  Op godsdienstig gebied was ik aan het nulpunt gekomen.  Mijn echtgenote nochtans is altijd diep gelovig gebleven en ging dus regelmatig naar de kerk.  Ik bleef er liever weg.

Op een dag in 1973 voelde ik mij totaal uitgeput en heb ik mijn raadplegingen moeten stopzetten.  Gedurende 8 dagen ben ik tussen leven en dood blijven hangen en dat ging gepaard met hevige angsten.  Zelfs in die ogenblikken heb ik aan God niet gedacht, hetgeen mij vandaag verwondert en zelfs afschrikt.  Van zodra ik mij kon verplaatsen heeft mijn familie mij naar de Ardennen gebracht.  Ik heb maanden nodig gehad om er terug bovenop te komen; eenmaal hersteld heb ik geprobeerd mijn praktijk te herbeginnen maar het ging niet.  Toen heb ik maar besloten er het mijne van te nemen; ik was eigenlijk heel blij dat alles zo verliep.  Ik had alles wat ik wenste en toen heb ik maar besloten nooit meer naar Brussel terug te keren en te profiteren van het geld dat ik dacht verdiend te hebben.  Maar spijts alles vond ik geen vrede.

↓