Ziekte en/of overlijden

Wat bij ziekte en overlijden ?

Wie wil, kan een kaartje krijgen waarop staat : “Ik ben lid van de Poverello-gemeenschap. Bij ongeval, ziekte of overlijden, gelieve daar te verwittigen.” Soms vernemen we te laat dat iemand in een ziekenhuis opgenomen was. Maar als we wel op de hoogte zijn, zorgen we ervoor dat de zieke heeft wat hij nodig heeft. We brengen hem regelmatig een bezoekje, doen zijn was, … Velen krijgen nooit iemand anders op bezoek.

Wanneer iemand gestorven is, nemen we contact op met de begrafenisdienst van de stad en, als er geen familie komt opdagen, verzorgen wij een eenvoudig gebed ter afscheid. Meestal zijn we met een vijftiental aanwezigen. Op zo’n momenten beseft men het best hoe verlaten sommige mensen zijn. Dan kan men zich een beetje voorstellen wat Poverello voor iemand kan betekenen. Als wij er niet waren, zouden zij zo in de grond gestopt worden, door iedereen vergeten. Wij zijn hun enige familie. Iemand die in het mini-busje zat, toen we de lijkwagen volgden op weg naar het kerkhof, zei : “Bij mij zal het ook zo zijn, ik heb ook niemand meer”. Zo’n gebeurtenissen zetten een groot vraag-teken achter onze beschaving, onze ‘samenleving. Dit gebeurt immers dagelijks te Brussel.

Onze overledenen blijven voortleven in onze gedachten en gebed. Vooral in de Eucharistie-viering de zondagmiddag, wordt aan hen gedacht, evenals aan de zieken, de mensen die in de
gevangenis verblijven en degenen die alleen zijn in een kamertje, een luxueus appartement of in een bejaardentehuis.

↓