Worden jullie gesubsidieerd ?

We krijgen geen subsidies en we hebben er nooit aangevraagd.
Gesubsidieerd zijn zou betekenen dat we niet meer kunnen doen wat we denken te moeten doen, omdat men dan vele voorwaarden en normen opgelegd krijgt.  Het zou ook veel meer administratie vragen : dossiers opstellen, evaluaties maken …
Tenslotte is onze manier om projecten uit te bouwen, door zijn onvoorspelbaarheid en wendbaarheid, moeilijk op voorhand vast te leggen.

↓