Worden er fouten gemaakt ?

Het is niet omdat men zich met een groot hart, vol positieve intenties, ten dienste wil stellen, dat men geen vergissingen kan begaan.
Als we met een mens omgaan, die uniek is en kostbaar en vaak ook gekwetst, is het goed onze eigen beperktheid te kennen en ons ervan bewust te zijn dat we niet de thera­peut of de dokter moeten spelen.
Het is deze kwetsbaarheid die onze aanwezigheid in Poverello zo delicaat maakt.
Wij kunnen moeilijk beseffen wat er in iemands binnenste omgaat.  Soms kan één woord, ook al is het goed bedoeld, iemand helemaal de grond in boren.
Iemand, die misschien al honderd keer geprobeerd heeft om te stoppen met drinken, de les spellen en aansporen om niet meer te drinken, kan een heel verkeerd effect hebben

↓