Wie maakt deel uit van de gemeenschap ?

Poverello wordt gedragen door een gemeenschap.  Deze bestaat uit de vele mensen die er langskomen of die geraakt worden door de boodschap en door al degenen die helpen, hetzij materieel of financieel, hetzij door gebed of het offer van hun lijden.  Ook wie veraf woont of het huis niet kan verlaten door ziekte of ouderdom kan deel uitmaken van de grote Poverello familie.

De groep van medewerkers staat open voor iedereen: leken en religieuzen, gehuwden of ongehuwden, jongeren of ouderen.  Er is een kleine groep permanente medewerkers.  Zij wonen in één van de Poverellohuizen, of in de onmiddellijke omgeving.  Talrijker echter zijn de ‘deeltijdse’ medewerkers.  Zij komen volgens hun eigen ritme, bepaald door hun familieleven en beroepsbezigheden.  Er wordt geen speciale opleiding of vorming vereist.
Wie bereid is zich dienstbaar op te stellen en zich in te schakelen in wat er al gebeurt en niet zijn eigen Poverellotje wil creëren, krijgt een kans.

↓