Welke vormen van engagement zijn mogelijk ?

Poverello staat open voor alle vormen van engagement.  Dit kan gaan van enkele uren per maand, 1 dag per week… tot permanent en inwonend.  Ieder komt volgens zijn eigen beschikbaarheid en mogelijkheden.  Omdat veel medewerkers een vaste dag hebben, ontstaan er groepjes (de maandagploeg, de dinsdagploeg,…).  Deze mensen kennen elkaar goed, zodat de samenwerking meestal zeer vlot verloopt.

In de vakantie komen er regelmatig jongeren helpen, die de wereld van Poverello willen leren kennen.  Tijdens het schooljaar komen er ook leerlingen voor een sociale retraite.  Met twee of drie komen zij dan enkele dagen meeleven en werken.  Dit is steeds een ervaring die ze niet vlug vergeten

↓