Wat is hun motivatie ?

Sommigen, die reeds een ganse tijd zoeken om zich zinvol in te zetten, krijgen door omstandigheden (de kinderen worden groter, pensioen, werkloosheid, een sabbatjaar,…) meer tijd vrij en komen zich dan aanbieden.
Anderen worden getroffen door wat er in Poverello gebeurt en willen het van nabij meemaken.  Eens ze de smaak te pakken hebben, blijven ze komen.
Wanneer na een langere periode het enthousiasme van het begin een beetje vermindert, wordt het soms moeilijker en moet men zich opnieuw de vraag stellen: voor wie doe ik dat?
Waarom blijf ik komen?  Als men dit niet doet, zou men afhaken, want het is duidelijk dat men zo’n engagement niet kan volhouden enkel voor zichzelf.
Men moet steeds teruggaan naar de diepste bedoeling van het onthaal: mensen een thuis geven.
Hierdoor wordt men verplicht om aan zijn motivatie te werken en ze te verdiepen.
Zo wordt de oproep van het Evangelie, van Christus, om zich in te zetten voor zijn naaste in nood, de diepere zin van de dagdagelijkse inzet.

Dit vindt men ook terug in het leefregeltje.

↓