Waarom is er leefregel ?

Van een medewerker wordt niet gevraagd dat hij zich gelovig noemt.  Trouwens, iemand die zich wil inzetten voor anderen en zegt niet gelovig te zijn, is misschien ge­loviger dan iemand die alleen maar beweert het te zijn.  Voor sommigen kan het een kans zijn om, door contact met anderen, bepaalde waarden en een diepere motivatie te ontdekken in hun zoektocht naar de zin van hun leven.  Wij moeten de mening en eigenheid van elkeen respecteren en hen de kans geven te evolueren.

We mogen echter niet vergeten dat er zonder de bekering van Jan nooit een Poverello zou geweest zijn, d.w.z. dat het gebed en de eucharistie essentieel zijn in het gemeenschapsleven.  Tenslotte is het voor de meesten niet alleen een sociaal, maar ook een gelovig engagement.  Het is ingaan op Jezus’ uitnodiging, een antwoord geven op zijn liefde voor ons.  We kunnen Hem beter leren kennen door de Heilige Schrift te lezen, maar ook door te proberen doen wat Hij gedaan heeft.  Zijn liefde roept in ons de liefde op voor Hem en voor al wie Hij graag ziet.  Zonder Zijn liefde zou ons hart dadelijk leeg zijn, Zijn liefde moet het vullen.  Is dit niet de diepste vorm van gebed: je hart openen zodat God het kan vullen met Zijn liefde?

↓