Waarom dragen sommigen een kruisje ?

Het kruisje is geen onderscheidingsteken, maar een herinnering, voor ons en voor anderen, dat men een getuige wil zijn van Jezus Christus.  Als je een kruisje draagt, gebeurt het ook dat je ermee geconfronteerd wordt.  Men weet dat je eten geeft aan wie honger lijdt, drinken aan wie dorst heeft… en toch betekent dat niet dat je altijd maar kan geven en ja zeggen. Er zijn personen die daar misbruik van maken en je uit proberen tot je niet meer kan.  Toch is het heel belangrijk geen tegengetuige te worden.  Wie een kruisje draagt zal zich dikwijls de vraag stellen: hoe zou Jezus dit gedaan hebben?

Het T(au)kruis wordt ook wel het franciscaans kruis genoemd.  Zijn brieven tekende Franciscus met een T, wat stond voor het kruis, een teken van verbondenheid met God, een teken dat oproept tot soberheid en inzet voor meer gerechtigheid en liefde.  Ook in Franciscus’ tijd had de maatschappij een grote nood aan verandering en bekering.  Hij hield zich niet bezig met afbreken, maar bouwde op .

↓