Sociale dienst

Is er een sociale dienst ?

Elke dag, van 9 tot 17 uur, staat het deurtje in de Zuinigheidsstraat nr. 4 open. Iedereen kan er zomaar binnenstappen. Men kan een tas koffie of een frisdrank drinken en tussen 12 en 16 uur kan men een soep en een warme maaltijd eten. Er staat niemand aan de deur om de naam, financiële situatie of andere gegevens te vragen. De discretie is één van de belangrijkste elementen in onze manier van onthalen. Dit is een groot verschil met vele andere diensten (sociale, hygiënisch of medische), waar men soms eerst vele vragen moet beantwoorden voor men hulp kan krijgen.

Voor vele gasten is een tas koffie of een warme maaltijd het eerste contact met Poverello. Na een tijdje ondervinden ze dat ze met rust gelaten worden en niets moeten vertellen. Sommigen zijn misschien juist op zoek naar een plaats waar ze hun miserie eens kunnen vergeten, waar ze eens kunnen lachen, waar ze niet alleen zijn. Van velen weten we dan ook niet veel meer dan bvb. wat ze graag eten of voor welke voetbalploeg ze supporteren. Dit lijken op het eerste zicht onbelangrijke zaken, maar het zijn dankbare gegevens om tot een gewoon gesprek te komen. Zo leren we elkaar stilaan kennen en groeit er, hoe beperkt ook, een relatie van wederzijds vertrouwen. Als iemand het dan eens moeilijk heeft, dan weet hij wel bij wie hij terecht kan met zijn verhaal of vragen. Wanneer een medewerker een specifiek probleem krijgt voorgelegd proberen we zo vlug mogelijk een goede oplossing te vinden, eventueel door beroep te doen op een sociale, medische of psychologische dienst.

Maar er is ook lijden dat niemand kan verhelpen. De pijn van een ongeneeslijke ziekte die jaren aansleept, het verlies van een dierbaar familielid, … hier kan niemand iets aan veranderen. Het enige wat we dan kunnen doen is de andere helpen zijn lijden en verdriet te dragen, zodat hij zich gesteund weet en voelt dat hij er niet alleen voorstaat.

↓