Profiteurs ?

Komen er geen profiteurs ?

Normaal betaalt iedereen zijn maaltijd of overnachting. Iemand die geen geld heeft, zullen we echter geen eten of logement weigeren, maar dan wordt wel zijn naam genoteerd. Wanneer iemand steeds blijft terugkomen zonder te betalen, proberen we iets meer te weten te komen over zijn situatie. Dikwijls is het antwoord : ik ben pas verhuisd, mijn cheque is nog niet toegekomen, ik kom uit het ziekenhuis, ik ben bestolen, … Dan vragen we deze persoon de nodige stappen te zetten bij de bevoegde diensten om alles in orde te brengen en hiervan eventueel een bewijs mee te brengen. Wanneer dit gebeurt blijven we verder helpen totdat er een oplossing is. Sommigen, die alleen maar probeerden een gratis maal te krijgen, vinden plots toch geld of proberen het ergens anders. Niet alleen in Poverello probeert men zo veel mogelijk te krijgen en zo weinig mogelijk te betalen. Als dit echter zou blijven duren, zou het niet zo positief zijn en bovendien onrechtvaardig ten opzichte van degenen die wel betalen.

Velen, die een eigen inkomen hebben, kunnen hun geld moeilijk beheren. In de herberg waar men een pintje gaat drinken, komt men vrienden tegen, van het ene glas komt het andere en voor men het weet is men dronken. In zo’n toestand wordt men dan natuurlijk gemakkelijk bedrogen of bestolen en dus is het inkomen van een ganse maand soms na enkele dagen al op. Als dit regelmatig gebeurt en deze persoon komt steeds weer om hulp vragen, stellen we hem als voorwaarde dat hij zijn geld rechtstreeks op onze rekening laat storten en dat wij hem het verschil uitbetalen. Ook anderen vertrouwen hun geld aan Poverello toe, dat wij dan samen met hen proberen te beheren.

Iedereen is welkom. Dit wil zeggen dat er ook mensen kunnen komen die niet in materiële of financiële armoede verkeren. Wij weten niet altijd waarom iemand naar ons komt. Sommige mensen zouden anders een ganse dag alleen zijn. Niemand weet hen wonen, niemand spreekt hen aan. Poverello is hun leefruimte geworden, waar ze samen met anderen kunnen eten of een tas koffie drinken; een soort stamcafé, maar dan zonder bier. Tenslotte weten we niet wat sommige personen er vinden. Misschien zullen zij zich na korte of langere tijd de vraag stellen: Waarom doen mensen dit ? Hoe is het mogelijk dat men zich inzet zonder er iets aan te verdienen

↓