Poverello kort

Hoe komt men in Poverello terecht?

Door allerlei problemen (financiële tegenslagen, spanningen in de familie, een depressie, alcoholisme, trauma’s uit het verleden,…) kom je in de armoede terecht. Je werd reeds geholpen door familie, vrienden, buren, sociale diensten,… maar telkens ging je er onder door. De weg terug is onmogelijk geworden, want alle bruggen zijn opgeblazen. Voor sommigen bleef er niets of niemand over. Men gaat geborgenheid zoeken in de anonimiteit van de grootstad. Lotgenoten geven ‘interessante’ adressen waar gratis of heel goedkoop kan gegeten worden, waar kledij te verkrijgen is en kan overnacht worden.

Wat biedt Poverello aan?

Dagelijks worden er in de verschillende centra meer dan 700 warme maaltijden bereid en opgediend. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd: een warm middagmaal: 1 €, een bol soep, een tas koffie of frisdrank: 0.20€. Tevens kunnen er in Brussel en Banneux samen 55 personen overnachten.

Wie in Poverello toekomt heeft op de eerste plaats nood aan degelijke voeding, warme en propere kledij, overnachting, hygiënische en soms medische verzorging. Dan volgt een begeleiding om de administratieve problemen op te lossen zodat men weer een identiteitskaart, een adres en een inkomen heeft. Daarna kan men weer op eigen benen leren staan.

Naast al deze materiële en praktische noden echter is er vooral de behoefte om tot rust te komen, terug een evenwicht te vinden en anderen te kunnen ontmoeten. Wanneer je mag ervaren dat je toch geen mislukkeling bent, ondanks je onmacht; dat er toch nog mensen om je geven, ondanks je zwakheid; dat je toch nog iets voor anderen kan betekenen, ondanks je armoede, krijgt je leven opnieuw zin. Dit bouwt men niet op in enkele maanden, het gaat met vallen en opstaan, voelen dat je het niet alleen aankan maar er ook niet alleen voorstaat.

De meeste bezoekers (70%) hadden het vroeger goed en leidden een ‘normaal’ leven tot op het ogenblik dat het allemaal teveel werd. De andere 30% zijn opgegroeid in een kansarm milieu en zijn, ondanks de vele pogingen van opvoeders, leerkrachten en sociaal assistenten in de vierde wereld blijven hangen.

Hoe werkt Poverello?

Deze werking wordt gedragen door 400 vrijwilligers die zich regelmatig (van 1 dag tot verschillende dagen per week) inzetten. Zij bereiden de maaltijden en doen al de huishoudelijke taken. Zo komen zij op een spontane manier in contact met de gasten en delen zij een stukje van hun leven met elkaar. De medewerkers stellen zich niet op als meerdere, als degene die het beter weet. De discretie is heel belangrijk in de houding van de vrijwilligers en soms komt iemand pas na jaren vertellen waarom of hoe hij in Poverello terecht gekomen is. Eerst heeft men elkaar leren kennen en is er vertrouwen gegroeid.

De medewerkers moeten er wel voor instaan dat men zich gerespecteerd en veilig kan voelen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend aangezien sommige mensen zo getekend zijn door het leven of onder invloed van drank of drugs. Sommige gasten worden doorverwezen naar sociale diensten en professionele begeleiding

Voor de vele medewerkers is de Poverello-ervaring een aanleiding om over hun eigen leven na te denken. De ontmoeting met mensen die aan de rand van onze samenleving terecht gekomen zijn roepen heel wat vragen op over onze wijze van ‘samen’-leven. Terwijl ze gekomen waren om te geven stellen ze vast dat ze op een andere manier heel veel terug krijgen.

De stichter en bezieler: Jan Vermeire (°1919 +1998)

Na een geslaagde loopbaan als dokter en seksuoloog, een lange zoektocht naar de zin van het leven, een ontmoeting met Gods Barmhartige Liefde,  gaat Dr. Jan Vermeire in 1976 leven in de Marollen, een wijk gekend om zijn armoede, in het centrum van Brussel. Hij wil zijn leven delen met de meest behoeftigen van onze samenleving. In 1978 ontstaat daaruit het werk van Poverello. Gedurende meer dan 20 jaar en tot zijn laatste dag gaf hij al zijn krachten aan Poverello en zijn mensen, als een loopjongen van Jezus.

Praktisch:

– Algemeen Rekeningnummer: BE42 0010 8657 0354 (Giften van 40€ of meer zijn fiscaal aftrekbaar).

– Het driemaandelijks tijdschriftje: ‘Poverello Nieuws’ wordt gratis toegezonden, adres doorgeven :
Poverello, Zuinigheidsstraat 4, B-1000 Brussel of via email naar:     email

– Een meer uitgebreide brochure over Poverello kan op elk adres bekomen worden of via de website worden gedownload.

– Er bestaat ook een videofilm: Poverello een Levensschool.

– Vele vormen van engagement zijn mogelijk: van enkele uren per week tot permanent engagement of in de vakantie enkele dagen meeleven. Contacteer de afdeling waar u eventueel een vrijwillig engagement overweegt voor een kennismakingsgesprek:

– Op verschillende plaatsen in België bestaat er een Poverello afdeling: Brussel (2), Brugge, Gent, Kortrijk, Oostende, Tielt, Leuven, Tongeren, Banneux (2), Antwerpen, Ardennen, Heusden-Zolder, Ronse.

– Voor informatie over sprekers, bezinningen stages of bezoeken kan je terecht op de verschillende adressen.

– De activiteiten ( zoals Banneux-dag, dag aan Zee, jaarmis Jan Vermeire) of ontmoetingsdagen voor vrijwilligers worden aangekondigd in het tijdschriftje ‘ Poverello Nieuws ‘ Info in elke afdeling of ook op de website.

↓