Nachtonthaal

Toen sommige mensen vroegen om in Poverello te kunnen blijven overnachten, omdat ze niet wisten waar naartoe, en soms al weken of maanden ronddoolden, werden ze uit de nood geholpen door ze een zetel of een bank te laten gebruiken.  “Liever binnen op een stoel zitten, dan buiten in de kou.”
Hun aantal groeide en dus werd een slaapzaaltje gebouwd voor 15 personen.
Dit was het begin van het nacht onthaal dat, in 1983, uitbreidde in de Huidevetterstraat 182, met 30 bedden.

↓