De jongeren gemeenschap

The Poverello Youth Community : een internationale jongeren gemeenschap

Het lijkt in onze samenleving minder en minder vanzelfsprekend om tijd vrij te maken voor vrijwillig sociaal engagement, de motor van een Poverello-werking. Tussen de molenstenen van onze maatschappij : ‘produceren – consumeren’, worden velen platgemalen.

De ontmoeting met mensen die aan de rand van onze moderne samenleving zijn terecht gekomen, stelt onszelf in vraag maar ook de waarden die onze consumptie maatschappij ons voorhoudt.

De Poverello-beweging heeft nood aan verjonging, versterking en continuïteit in een snel evoluerende wereld. Met de vele vrijwilligers van Poverello samen werken is een mooie en verrijkende ervaring die kan bijdragen om zijn verdere leven zinvol en vreugdevol te oriënteren en uit te bouwen.

Een thuis creëren voor hen geen thuis meer hebben is een hele concrete manier om te bouwen aan een betere wereld maar ook een uitdaging om aan zich zelf te werken.

Deze jongeren gemeenschap ging van start in september 2017. Het engagement is gebaseerd op drie pijlers : INZET – GEMEENSCHAP – GEBED

  • Inzet : De dienstbaarheid en de ontmoeting in het Poverello onthaal zal doen nadenken en oproepen tot respect en edelmoedigheid.
  • Gemeenschap : Het samen werken en leven met andere jongeren zal de kansen bieden voor uitwisseling en ontspanning.
  • Gebed : Het dagelijkse gemeenschappelijke gebed, geïnspireerd op het Taizé-gebed, is een moment voor bezinning, verdieping en een hulp om de essentie niet uit het oog te verliezen.

De basis voor wie zich engageert is, in alle openheid en verscheidenheid, concreet het evangelie proberen beleven : “Dit is mijn gebod: bemint elkander zoals Ik u heb bemind.” (Jo 15,12)  en “Ieder maal dat gij dit gedaan hebt aan één van deze kleinsten, die Mijn broeders zijn, dat hebt gij aan Mij gedaan.” (Mt. 25,40) Om zo’n engagement waar te maken is verbondenheid met de Heer noodzakelijk vandaar dat gebed een plaats heeft in het gebeuren. Of zoals in het Poverello-leefregeltje wordt vermeld : “Zoals Jezus hier de kleinsten zou onthalen, zo moeten wij het ook doen.  Dit betekent dat onze gastvrijheid niet louter materieel kan zijn : het essentieelste is het hart.  Wij kunnen geen echte relatie opbouwen zo wij niet met hen leven: wij moeten ze leren kennen, eerbiedigen, helpen en beminnen …  Indien onze vriendschap voor hen onontbeerlijk is, zullen zij van hun kant ons nog meer helpen o.a. om uit ons egoïsme te geraken.”

Wil je gedurende enkele dagen, weken, maanden kennismaken met het leven in “The Poverello Community”?

Weet dat je hartelijk welkom bent en neem contact op via : sister.bep@poverello.be !

Het is een avontuur met en voor anderen, met jezelf maar ook met de Heer.

↓