Is er een vorming voor de medewerkers ?

Voor wie zich bewust is van zijn eigen onmacht en begrensdheid en beseft dat hij nog veel moet leren, is het aanwezig zijn tussen gekwetste mensen een ware leerschool: leren en zoeken, met veel geduld, wat men voor een andere kan doen; mensen leren kennen en zichzelf worden door zijn hart open te stellen.

Het samenwerken met de andere vrijwilligers is een tweede element in de vorming.  Door de onderlinge uitwisseling van praktische zaken en ervaringen, door het samen zoeken naar een juiste oplossing, krijgen we een dieper inzicht in wat er gebeurt.

De ontmoetingsdagen die georganiseerd worden voor de medewerkers (per Poverello of voor alle huizen samen) en die ook openstaan voor buitenstaanders, zijn daarvoor unieke gelegenheden.  We leren elkaar beter kennen en kunnen uitwisselen over wat er reilt en zeilt in Poverello.  Een belangrijk doel is het vernieuwen en uitdiepen van onze motivatie en samen nadenken over onze houding: discretie, respect, gemeenschap, positieve ingesteldheid, leerhouding…

Soms wordt verteld over het leven, de visie en het geloof van een heilige zoals Theresia van Lisieux, Charles de Foucauld, Don Bosco, Vincentius à Paulo, Franciscus.  Hoe zetten zij zich in hun tijd in voor de armsten?  Hoe beleefden zij hun geloof?  Wat kunnen wij in onze tijd daar uit leren?  Ook bredere onderwerpen als het drugprobleem, alcoholisme, seksualiteit, jongeren in de kerk… komen aan bod.  Deze onderwerpen worden meestal ingeleid door iemand met ervaring op dit vlak, gevolgd door vragen en een gesprek.  De dag wordt afgesloten met een intens beleefde eucharistieviering.  Op zo’n ontmoetingsdagen hoort men regelmatig: “Ik ben gekomen om te helpen, maar eigenlijk word ik zelf geholpen.
Ik zie het leven nu anders, Poverello heeft mijn leven veranderd.
Ik vind er steun voor mijn eigen problemen en zorgen, het helpt me om mijn geloof echt te beleven.”

↓