Hoe werkt men samen ?

Omdat we met veel verschillende medewerkers zijn, moet er veel afgesproken worden.  Het is zeer belangrijk dat we proberen op dezelfde manier te werken, want met dezelfde goede bedoelingen kan men soms tot tegengestelde besluiten komen.  Iemand kan vinden dat er goede, sterke koffie moet geschonken worden omdat dit oppept en een andere persoon kan, met even goede bedoelingen, vinden dat te sterke koffie slecht is voor de zenuwen en dus lichte koffie zetten.  Daarom moeten we met elkaar kunnen spreken, over allerhande praktische zaken.  Als we dit niet doen, kan het wel eens tot een kortsluiting komen en kan het gebeuren dat we tegen elkaar uitgespeeld worden.

Ook al zijn we allemaal vrijwilligers (geen professionelen) toch is het belangrijk onze taak ernstig op te nemen.  Elke medewerker is in feite verantwoordelijk voor wat hij doet en voor de goede werking van het geheel (o.a. hygiëne en veiligheid).  Als men om gelijk welke reden zijn werk moet verlaten, geeft men zijn taak door aan een andere medewerker en laat men zijn werk niet zomaar in de steek.

Niemand is volmaakt, iedereen heeft zijn talenten en gebreken, zijn vorming en misvorming.  Het is echter zeer belangrijk dat we het positieve blijven zien in elkaar en rekening houden met elkaars mogelijkheden (op fysisch en psychisch vlak), dat we elkaar steunen in plaats van af te breken en dat we beseffen dat we elkaar nodig hebben.  We moeten leren de andere, die misschien anders is dan we zelf graag zouden willen, te aanvaarden.  We hebben elkaar niet gekozen maar gevonden, en iedereen weet dat hijzelf ook niet volmaakt is.  Daarom moeten we kunnen praten over wat goed of minder goed gaat en de zaken kunnen zien in het belang van ons werk.  Ondanks de sleur van het alledaagse, zou de vriendschap en blijheid onder de medewerkers moeten voelbaar zijn in het onthaal.

↓