Helpen helpen

Hoe Poverello helpen helpen ?

  1. Er zijn vele vormen van engagement mogelijk en op verschillende locaties : van een inwonend engagement tot enkele uren per week, van werken aan administratie tot maaltijden bereiden, transport, groepen te woord staan en zelfs werken op een boerderij. Maar telkens in dezelfde geest van dienstbaarheid, eenvoud, respect, broederlijkheid en vriendschap.
  2. Zich als vrijwilligere aanbieden in één van de Poverello afdelingen om de equipe te versterken. Om het vele huishoudelijke werk, dat nodig is om mensen te ontvangen en een warme maaltijd aan te bieden, zetten vele medewerkers zich op een regelmatige basis in ( meestal één dag per week). Op deze manier leert men de Poverello-wereld elke week wat beter kennen en wordt men er ook een deel van.
    Tijdens een kennismakingsgesprek met een verantwoordelijke wordt o.a. verteld hoe het eraan toegaat en afgesproken wanneer men verwacht wordt. Hiervoor neem men contact op met de afdeling waar men wil meehelpen.
  3. Regelmatig komen ook jongeren meehelpen die een stageopdracht krijgen. Hun aantal wordt beperkt tot twee per dag per afdeling om de continuïteit van de werking te behouden.
  4. Poverello wordt gesteund vanuit vele hoeken : privépersonen, bedrijven, scholen, organisaties. Poverello vraagt geen subsidies aan voor zijn werking maar krijgt hulp in alle vormen :

+         Voeding in kleine en grote hoeveelheden, die we  verwerken in de maaltijden.
+         Door het medeleven, bemoediging en gebed van de vele Poverellovrienden.

+Financiële giften ?

Elk Poverello huis heeft een bankrekening
Giften van 40 € of meer ontvangen een fiscaal attest.

Afdeling Contact per telefoon Gift – donatie
Poverello Antwerpen 03/283.57.37 BE17 0015 6711 4721
Poverello Ardennen 061/51.19.18 BE42 0010 8657 0354
Poverello Banneux 04/360.93.63 BE37 0012 8323 5228
Poverello Brugge 050/34.06.72 BE24 0011 6824 2738
Poverello Brussel 1000 02/511.52.12 BE42 0010 8657 0354
Poverello Brussel 1030 02/219.98.62 BE16 0013 4110 0374
Poverello Gent 09/223.38.31 BE22 0011 6641 0347
Poverello Kortrijk 056/22.64.49 BE93 0011 7662 6467
Poverello Leuven 016/29.16.84 BE68 0012 0699 3834
Poverello Oostende 059/51.80.11 BE22 0013 2098 9547
Poverello Ronse 055/60.68.35 BE64 0016 6204 2052
Poverello Tielt 051/40.04.31 BE49 0012 4668 0271
Poverello Tongeren 012/26.22.40 BE70 0013 3816 6025

5.   Helpen rond Kerstmis – Nieuwjaar in Poverello ?

Elk jaar is het rond deze dagen heel druk in Poverello. Rond deze periode heeft men speciale aandacht voor de meest eenzamen van onze samenleving.

Elke Poverello afdeling organiseert een kerstfeest voor en met zijn mensen en medewerkers. Soms gebeurt dit door de vrijwilligers en soms wordt dit door een groep mensen aangeboden. Ook         om het nieuwe jaar te beginnen wordt er wel iets bijzonder geprogrammeerd.

Deze ‘feesten’ gebeuren overdag en niet zozeer op kerst- of nieuwjaarsavond zelf.

 Wie geïnteresseerd is, om op de een of andere manier hier aan mee te helpen, neemt best rechtstreeks telefonisch contact met de afdeling die hij of zij verkiest. 

↓