Heeft iedereen het dan vroeger gehad ?

Ongeveer 20% van de bezoekers leven sinds hun kinderjaren in een kansarm milieu.  Zij hebben nooit iets anders gekend en brengen dikwijls ook hun kinderen mee naar Poverello.
Vele van deze kinderen blijven in hetzelfde milieu hangen, ook al worden de ouders gevolgd en begeleid door competente personen.
Wat deze kinderen meemaakten in hun eerste levensjaren, heeft hen zo getekend dat zij zich moeilijk aan onze normale maatschappij kunnen aanpassen.
Thuis hebben ze een onregelmatig leven en worden ze aan hun lot overgelaten.
Op school komen ze dikwijls te laat, ze hebben geen mooie kleren, zijn niet zo netjes verzorgd en worden er gemakkelijk uitgelachen.
Zo ervaren ze reeds vroeg dat ze er niet echt thuis horen.
Niet elk kind dat ooit in Poverello kwam, komt daarom ook in de marginaliteit terecht, maar toch is die kans groot.
Het is voor hen extra moeilijk om mee te kunnen in onze maatschappij.

↓