Door wie werd hij geïnspireerd ?

Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede Laat mij liefde brengen waar haat is Eenheid waar mensen verdeeld zijn Vergiffenis aan mensen die zwak zijn.
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt Geloof aan wie twijfelt Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer help mij,
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn maar anderen gelukkig te maken
niet zozeer om zelf begrepen te worden maar anderen te begrijpen
niet zozeer om zelf getroost te worden maar anderen te troosten
niet zozeer om bemind te worden maar te beminnen.

↓