Brugge

Goezeputstraat 27

B-8000 Brugge

Tel.: 050/34.06.72

+Giften - donaties

Rekeningnr : BE24 0011 6824 2738
* giften vanaf 40 Euro geven recht op een fiscaal attest

+Contactpersoon

Jan Van Brugghe

+Openingsdagen

Van maandag tem vrijdag

+Openingsuren

van 09:00u tot 15:00u

+Sluitingsdagen

Zaterdag – zondag – feestdagen

+Vakantieperiode

laatste weeek juli + 2 eerste weken augustus

+Diensten

Maaltijden
* warme maaltijden + dessert € 1,00
* soep, frisdrank, koffie, thee € 0,20
Kleding
* alleen in nood
Overnachting
* aantal bedden : geen
Bezoek
* groepen
* scholen
* organisaties
Eucharistieviering
*  elke 1ste woensdag van de maand om 15:00u
Gebedsmomenten
Meeleefdagen 2 jongeren kunnen een dag of enkele dagen meehelpen met de
medewerkers en zo kennis maken met de wereld
en het engagement van de vrijwilligers

+Welk publiek

* kansarmen
* alleenstaanden
* werklozen
* mensen met leefloon

+Ontstaan & groei

De afdeling in Brugge is ontstaan vanuit de ontmoetingsdagen die in 1983 in Brussel zijn opgestart en het jaar daarop doorgingen in verschillende Vlaamse steden.

In Brugge, Kortrijk en Gent werden op deze bijeenkomsten kleine groepen gevormd. Vanuit deze ontmoeting met Jan Vermeire en Poverello groeide het verlangen om zelf een Poverello-onthaal te starten.

In Brugge heeft men, niet ver van het Zand, heel vlug een geschikt gebouw gevonden. De zaal die uitgeeft in de Oostmeers 1 (dit was voorheen een winkel van kleding) en een woning die er aanpaalt en die uitgeeft om de hoek, in de Goezeputstraat 27.

Het gebouw werd aangepast aan zijn nieuwe functie: De zaal werd helemaal geschilderd en er werd een bar werd ingericht, er werd een keuken geïnstalleerd, het nodige sanitair werd voorzien, een kapel, een reserve plaats, ruimten voor medewerkers.  Op 8 december 1986 werden de deuren geopend.

Geleidelijk aan hebben de gasten, op dit ogenblik dagelijks ongeveer 60 tot 70 personen, de weg naar Poverello gevonden. Ook het aantal medewerkers die wekelijks een dag meehelpen voor het bereiden en opdienen van de maaltijden is aangegroeid. Vijftig vrijwilligers zetten zich één of meerdere dagen per week in en vormen samen een ploeg om van het huis niet alleen een plaats te maken waar men kan komen eten maar ook een thuis waar men respect en vriendschap kan ervaren.

Van bij de opstart was zr. Cecile betrokken bij Poverello Brugge. Na vele jaren als missionaris in Afrika is zij in 1983 in Poverello Brussel aangekomen. Zij hielp er mee in het onthaal en in de keuken. Toen er in 1986 werd gedacht aan een Poverello onthaal in Brugge werd zij door Jan gevraagd om, samen met de ploeg die was gegroeid uit de vormingsdagen in Brugge, een Poverello op te starten. Zo is zij de animerende, sturende en motiverende kracht geweest in Brugge gedurende 29 jaren.

De vrijwilligersbijeenkomst in januari 2015 was de gelegenheid om zr. Cecile te bedanken voor haar onophoudelijke inzet gedurende deze vele jaren. Na de verwelkoming door zr. Cecile hebben we samen Eucharistie gevierd. Tijdens deze viering werd haar door E.H. Luc namens Mgr. De Kesel, bisschop van Brugge, ook het Ereteken van Sint-Donatius overhandigd als blijk van erkenning voor haar jarenlange trouwe en gedreven inzet.

Zuster CecileHet was ook het moment om haar gemeenschap, de Congregatie van de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen, te bedanken omdat zij het engagement van zr. Cecile hebben mogelijk gemaakt en gesteund. Anna, Paul en Willy namen het woord namens de medewerkers om hun dank en waardering uit te spreken. Ook zr. Cecile sprak vele woorden van dank uit naar de ganse groep van medewerkers door wie zij zich altijd gesteund en gedragen heeft geweten.

Ook al was dit geen afscheid toch voelde iedereen wel de grote omwenteling, zowel voor zr. Cecile als voor Poverello. Zr. Cécile blijft bij Poverello betrokken, zij heeft enkel de fakkel doorgegeven aan een equipe van medewerkers die nu samen de werking in goede banen zal leiden. Het wordt voor haar een ander engagement, minder actief maar meer contemplatief. We hopen van harte dat zij zich met Poverello verbonden blijft weten. Dit werd ook uitgesproken bij de viering in het onthaal op vrijdag avond waar vele gasten hun waardering en affectie voor zr. Cecile verwoordden.

Voor Poverello Brugge wordt dit in een eerste periode een zoeken naar een nieuw evenwicht. Er staat een hele ploeg klaar en elke dagploeg heeft zijn verantwoordelijken. Het wordt dus een kwestie om zich op elkaar af te stemmen en met begrip, geduld en een positieve ingesteldheid verder te gaan: een echt leerproces met als gezamenlijk doel : mensen verwelkomen met een warme maaltijd. Het is verder bouwen op de drie pijlers van de Poverello-werking : onthaal – gemeenschap – verbondenheid met de Heer.

↓