Brugge-Gent-Kortrijk-Leuven-Brussel Noorstation

In 1983 werd gestart met ontmoetingsdagen voor iedereen die wilde nadenken over zijn leven vanuit de Poverello-ervaring. Niemand wist toen dat dit zou leiden tot het ontstaan van nieuwe Poverello huizen.  Het jaar nadien werden er ook zo’n dagen georganiseerd te Brugge, Gent, Kortrijk, Mechelen, Turnhout en Hasselt.  Hieruit zijn er in Brugge (1986), Gent (1988) en Kortrijk (1988) groepen ontstaan die, na een tijd van samen zoeken en bezinnen, in hun eigen stad een dag onthaal wilden beginnen.  Eens een gebouw gevonden, kon men starten met het opknappen en het inrichten, om dan te kunnen openen.  Verschillende van deze medewerkers kwamen gedurende een korte of langere tijd meehelpen in Brussel.  In 1984 werd in Heverlee gestart met een steunfonds voor Poverello; zij zorgen o.a. voor onze aardappelen. In 1989 openden wij een huis te Leuven.

In elke Poverello is er een groep medewerkers die instaat voor de keuken, de schoonmaak en het onthaal.  In de verschillende huizen komen er dagelijks tussen de 60 en 140 mensen langs en zijn er een veertigtal medewerkers.  In Brugge komen veel groepen op bezoek voor informatie.  In Gent zijn er onder de bezoekers veel jongeren, verschillende met drugproblemen.  In Kortrijk heeft men veel werk met de vestiaire. 

In 1990 werd Jan uitgenodigd door een gebedsgroep van een parochie aan het Brusselse Noordstation, die op zoek was naar een concreet engagement.  Hierdoor ontstond bij hen het idee om een onthaal te beginnen in hun eigen, weinig gastvrije buurt.  Ook zij moesten eerst een tijdje zoeken naar een geschikt huis.  Tenslotte werd een gelijkvloers gehuurd (een dubbele plaats met achterbouw voor keuken en toilet).  Nu komen er elke weekdag tussen 13 en 17 uur een dertigtal mensen iets eten, een tas koffie drinken of gewoon een babbeltje slaan.  Vroeger kenden ze elkaar niet, nu zijn ze vrienden geworden.  Elke maand komt de groep medewerkers samen om te bidden en over allerlei praktische zaken uit te wisselen.

↓