Bezoek van de koning en de koningin

In december 1993 bezochten koning Albert II en koningin Paola  Poverello te Brussel.

↓