Betalen ?

Moet men iets betalen ?

Voor een tas koffie, een frisdrank of een soep wordt 0,20 €. gevraagd, voor een warme maaltijd 1 €, voor een overnachting (volpension) 10 €. Het feit van een bijdrage te moeten betalen, maakt dat men meer respect heeft voor wat men bestelt. Daar normaal gezien iedereen recht heeft op een inkomen, is dit een manier om hen te stimuleren en eventueel te verplichten hun papieren in orde te maken, zodat ze bekomen waar ze recht op hebben : stempelgeld, een pensioen, een bestaansminimum, een uitkering als gehandicapte of van de ziekteverzekering. Wij sporen hen aan die stappen zelf te zetten, maar als het duidelijk wordt dat iemand daar niet toe komt, helpen we hem daarbij.

Voor sommigen is het niet zo eenvoudig hun weg te vinden in het doolhof van de administratie. Gewoon een identiteitskaart halen kan al een probleem zijn. Je moet dan al een adres kunnen opgeven. Voor mensen die bij ons verblijven, kan dat het adres van Poverello zijn. Dan moet je 5 €. hebben voor een pasfoto, waarmee je naar de Politie kan gaan om een bewijs van verlies of diefstal van de vorige identiteitskaart te krijgen. Daarna ga je naar de gemeente met nog eens 6 €. en enkele weken later, nadat de Politie is komen controleren of je werkelijk op dat adres woont, mag je je identiteitskaart gaan afhalen.

En dat is nog niets vergeleken met de stappen die moeten gezet worden om je mutualiteit in orde te krijgen, een pensioen aan te vragen, … Indien nodig verwijzen we door naar een sociale dienst, in de meeste gevallen het OCMW. Zij proberen dan alle papieren in orde te krijgen en intussen zorgen zij ervoor dat de betrokkene kan leven en dagelijks wat zakgeld krijgt. Er is een goede samenwerking, met de meeste sociale diensten. Wij zenden mensen naar hen, terwijl zij anderen naar ons sturen voor overnachtingen of maaltijden.

↓