Banneux

Route de Theux 85Poverello Banneux
B-4141 Banneux

Tel.: 04/360.93.63

+Giften - donaties

Rekeningnr : BE37 0012 8323 5228
* giften vanaf 40 Euro geven recht op een fiscaal attest

+Contactpersoon

Magda Claes

+Bereikbaarheid

Op 800 m van het Mariaoord.
Bus: Luik – Banneux Bushalte: Heiligdom Banneux
Verviers – Banneux Bushalte: Heiligdom Banneux
Via de autostrade E25 afrit 45 (20 km van Luik), richting Spa, na 5km om uw linkerkant!

+Diensten

Maaltijden
* ja
Kleding
* neen
Overnachting
* bedden : ja
Bezoek
* groepen
* scholen
* organisaties
Eucharistieviering
Gebedsmomenten
 *  Een twintigtal personen die niet meer kunnen of wensen alleen te leven kunnen er voor korte of langere tijd verblijven.
*  Onthaal van de bedevaarders die er hun picknick willen gebruiken.  Er is mogelijkheid om soep en koffie te verkrijgen.
Op voorhand verwittigen, zeker voor groepen!  Er zijn twee zalen; een voor 350 personen en een andere voor 150 personen.
*  Mogelijkheid om in de nabijheid van Banneux enkele dagen mee te leven (en eventueel mee te helpen) met degenen die in Poverello verblijven.  eigen leven.
Dit kan voor iedereen een verrijkende ervaring zijn die doet nadenken over de maatschappij maar ook over het
*  Groepen tot ongeveer 80 personen kunnen op afspraak langs komen voor informatie en een getuigenis
over de armoede in onze samenleving en het leven in Poverello.  Men kan zijn picknick ter plaatse gebruiken.
*  Het ‘Jeugdhuis’ biedt de kans aan groepen (jongeren, catechese, volwassenen,…) om,
zelfstandig wat betreft keuken en maaltijden, enkele dagen samen door te brengen.
Er zijn 55 bedden beschikbaar in eenvoudige kamers van 1 en van 2 personen.  In het gebouw is ook een vergaderzaal en een kapel aanwezig.

+Welk publiek ?

* kansarmen
* alleenstaanden
* mensen met een leefloon
* werklozen

+Historie

Banneux, een bedevaartsoord.

In 1933 verscheen Onze Lieve Vrouw te Banneux aan een twaalfjarig meisje, Mariette Beco.  Zij leidde het meisje naar een bron, symbool van Jezus, de bron van ons leven.  Ze noemde zich de Maagd der Armen.  In Banneux komen nu jaarlijks ongeveer 400.000 mensen op bedevaart, waaronder veel zieken en gehandicapten, om te bidden en te danken.  Voor deze bezoekers uit verschillende landen is Ban­neux een plaats geworden van troost, hoop en geloof.  Te Banneux is Poverello actief op drie verschillende plaatsen.  

Poverello Banneux.

In oktober 1987 waren we met Poverello voor de eerste maal op bedevaart te Banneux.  De Bisschop van Luik, Mgr. Houssiau, sprak in zijn homilie over de nieuwe evangelisatie en nodigde Poverello uit eraan mee te werken.  Enkele maanden later kwam vanuit Banneux de vraag of Poverello iets zou kunnen doen met een groot gebouw, dat al 27 jaar leeg stond en nooit werd afgewerkt.  Na overleg zijn we aan de werken begonnen en een jaar nadien, in mei 1989, werd het gebouw in gebruik genomen.

  1. ®   Er zijn twee zalen (400 plaatsen en 200 plaatsen) waar we pelgrims kunnen ontvangen om hun picknick te gebruiken.  Ze kunnen er soep, koffie en frisdrank bekomen.  Hier wordt de geest die in het heiligdom leeft, verder gezet en kan men op kracht komen in een familiale sfeer.
  2. ®   Een ander deel van het gebouw is ingericht om minderbedeelden te onthalen. Hier zijn er kamers voor 25 mensen om ook hen de kans te geven enkele dagen in Banneux bij de Maagd der Armen door te brengen.  Vanuit elke Poverello komt er jaarlijks een groepje voor een viertal dagen op vakantie.  Dit is steeds een deugddoende belevenis, waar men elkaar op een andere manier leert kennen.  Op dit ogenblik zijn er 15 bedden permanent in gebruik door mensen die liever hier verblijven dan in de stad. Zij komen hier vooral terecht via de andere Poverellohuizen.  Voor sommigen is het hun laatste thuis geworden.
  3. ®   Ook buiten het bedevaartseizoen, in de maanden oktober tot april, komen er groepen op bezinning.  Sinds 1991 is er een nieuw gebouw bijgekomen met 30 bedden, een eetzaal en een kapel, waar gans het jaar door groepen kunnen verblijven (bosklassen, jeugdbewegingen, gebedsgroepen, catechese, …).  In dit gebouw verbleef gedurende 2 jaar een gemeenschap van 12 Rwandese zusters, op de vlucht voor het geweld in hun land.  Er is ook een slaapzaal met stapelbedden om grotere groepen te laten overnachten en een terrein waar tentenkampen kunnen doorgaan.

+Brief Jan Vermeire september 1988

BESTE POVERELLOVRIENDEN,
De Voorzienigheid heeft ons geleid naar de plaats van de verschijningen te Banneux. De boodschap van de Maagd der Armen is tot in het hart van Poverello doorgedrongen.Ter gelegenheid van onze eerste bedevaart naar Banneux, in oktober 1987, had Mgr. Houssiau, bisschop van Luik een zaadje gezaaid dat nu begint te kiemen. Alle aanwezige poverello’s, wij waren met 300, hadden met veel aandacht en geloof geluisterd naar zijn homilie die ons, kleine armen, sterk uitnodigde ‑ om actief mee te werken aan de nieuwe evangelisatie.In juli 1988 beschikten wij reeds over een buitengewoon werktuig: een verlaten gebouw waar alles nog moet gedaan worden, sinds 15 jaar in staat van ruwbouw. Maar er was ruimte: een constructie van 50 m. op 25, op 2 ha grond.Daar zal de pelgrim onthaald worden; 3 zalen met een capaciteit van 800 zitplaatsen. Daar zal arm en rijk, jong en oud, zijn boterhammen met soep kunnen eten, een koffie drinken, het evangelie delen, ontvangen worden lijk kinderen, met open armen, door onze Moeder: want Zij zal er zijn, zoals Zij ook aanwezig is in de kapel van de verschijningen, aan de bron, in de hospitaliteit, in de ziekenkapel.

Een tweede luik zal het onthaal zijn van de minstbedeelden voor twee, drie dagen (25 bedden) als alleenstaande pelgrim of in kleine groep, met onvergetelijke momenten van gebed, vrede, broederlijk onthaal.

Derde luik: gedurende de periode dat er minder pelgrims komen (november-april) zullen er ééndagsbezinningen doorgaan over armoede, de zin van het leven en evangelisch engagement, o.a. voor jongeren (scholen, jeugdbewegingen). Poverello zal er actief aan deelnemen in nauwe samenwerking met de pastorale equipe.

Vierde luik: wij zijn overtuigd dat de boodschap van de Maagd der Armen die deze nieuwe stichting zal bezielen, nieuwe engagementen zal opwekken, niet alleen als medewerker of medewerkster van Poverello te Banneux, maar ook in het gezin of in bestaande gemeenschappen. Daarom denken wij eraan o.a. een permanent jongerenkamp open te stellen gedurende de maanden juli, augustus en september.

Vijfde luik : armoede is over gans de wereld verspreid, onder alle mogelijke vormen; wij zijn allen arm. Het bewust worden van eigen armoede is de eerste stap naar innerlijke vrede. Poverello‑Banneux zal een plaats worden waar door studie, bezinning en gebed de problematiek van de armoede in het licht van de boodschap van de Maagd der Armen gesteld wordt; waar ‘armen’ samen kunnen leren hoe men echt gelukkig wordt.

Wat er in Banneux aan het groeien is, zou kunnen beschouwd worden als de bekroning van 10 jaar Poverello.

In onze leefregel staat er geschreven dat we een bijzondere godsvrucht hebben voor de Heilige Maagd die wij vereren als de Moeder van de Poverello; wie had er kunnen voorzien dat de Maagd der Armen ons zo concreet zou getoond hebben hoe dit groot en nieuw gebod te beleven: “Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.”

 

↓