Zottegem

Knutsegemstraat 57
B-9620 Zottegem

Tel.:  0497/71.54.91

+Giften - donaties

Rekeningnr : BE17 3630 5271 7621
* giften op deze rekening geven ” GEEN ” recht op een fiscaal attest

+Contactpersoon

Johan Van Eetvelde

+Diensten

Elke dinsdagavond om 18:30u Eucharistieviering

+Welk publiek ?

De Sint Antoniuskluis wordt een tweede thuis voor de internationale jongeren gemeenschap. (Hun eerste thuis en basiservaring is Poverello in Brussel ).
Eenvoud en soberheid worden belangrijke elementen in het leven ter plaatse. Het evangelie beleven zal de basis zijn voor hun doen en laten :
“Bemint elkander zoals Ik u heb bemind.” (Jo. 15,12).
Het wordt een dagelijkse uitnodiging om te leven in dienstbaarheid, in gemeenschap  en in gebed door de gebouwen te onderhouden,
in de tuin te werken en in een geest van respect en broederlijkheid  mensen te onthalen:

 1. BEHOEFTIGEN  EN MEDEWERKERS UIT DE VERSCHILLENDE POVERELLO AFDELINGEN  KUNNER ER ENKELE DAGEN KOMEN MEELEVEN.
 2. ZOEKENDE JONGEREN KUNNEN DOOR HET LEVEN IN GEMEENSCHAP GEDURENDE ENKELE DAGEN EEN NIEUWE ERVARING OPDOEN.
 3. DE BEDEVAARDERS VAN DE SINT ANTONIUSKAPEL KUNNEN ER BEMOEDIGING EN VRIENDSCHAP VINDEN  EN DELEN.
 4. GROEPEN EN KLASSEN KUNNEN ER OP BEZOEK EN BEZINNING KOMEN.

+Ontstaan & groei

Poverello in de Sint Antoniuskluis !
Het ontstaan en de groei van de Sint Antoniuskluis: de geschiedenis van de gedreven pater Antonius Haegeman.

In 1891 bouwen de ouders van Pater Antonius Haegeman (°1886 – + 1969) een kleine kapel  ter ere van Sint Antonius uit dankbaarheid om de genezing van hun zoon.  In 1917 wordt de kapel vergroot uit dankbaarheid voor de priesterwijding van pater Antonius in 1916.Kapel Zottegem

Vanuit de Derde Orde in Gent (Brandstraat) ontstond de Sint Antoniuskring. Pater Antonius Haegeman was de voortrekker en bezieler en wilde iets doen voor de mensen die in armoede leefden. Hij  wilde dat men vanuit de Derde Orde hen nabij zou zijn en helpen op vele vlakken : voeding, huisvesting, kledij, verwarming, onderwijs … In de jaren 1920 wensten zij ook franciscaanse bezinningsdagen in te richten. In 1939 is het eerste gebouw  met keuken, eetplaats en slaapzaal met zeventien ‘chambrettes’ klaar om de eerste groep retraitanten te ontvangen.  Na de oorlog kwamen de juffrouwen de Vin zich in Knutsegem vestigen om er zich belangeloos in te zetten en nam het aantal retraites toe terwijl in de zomer kinderen van ‘het werk der verlatenen’ op verlof kwamen.  Zo ontstond er een opvang voor weeskinderen (meisjes) terwijl ook de bezinningsgroepen bleven komen.

Pater AntoniusDoor gebrek aan plaats werd in 1959 een nieuw gebouw ingehuldigd voor de weeskinderen.

In 1967 kreeg het bezinningshuis zijn huidige vorm en werd de nieuwe kapel opgetrokken  met erboven de kamers.De vroegere binnen-kapel werd omgevormd tot recreatieruimte.

In 1969 werd die doelgroep uitgebreid en werden er ook kinderen door bemiddeling van de jeugdrechtbank opgevangen. Door de daling van het aantal kinderen beslisten de Franciscaanse werken het kinderopvangtehuis  in 1988 te sluiten.

 

 

Via de Fraterniteit van Tiberiade naar Poverello.

Kapel binnen Zottegem

Door het sluiten van het kindertehuis en het verminderen van de bezinningsgroepen begon men uit te kijken naar een nieuwe bestemming voor de gebouwen. De grote bezorgdheid was dat de franciscaanse geest er zou blijven leven en dat de deur zou blijven openstaan voor behoeftigen. Na vele jaren van zoeken werden in  2009 de gebouwen overgedragen aan de Fraterniteit van Tiberiade om hen de mogelijkheid te bieden er een Vlaamse gemeenschap te starten en er jongeren en behoeftigen te verwelkomen in een geest van broederlijkheid en gebed.

Door  verschillende omstandigheden is men er niet toe gekomen om echt van start te gaan en in 2015 begon een zoektocht  naar een vereniging die een zinvolle bestemming  zou kunnen geven aan de gebouwen, trouw aan de  oorspronkelijke roeping  die pater Antonnius Haegeman voor ogen had.

Toen in juni 2016 een dertigtal mensen van Poverello op bezoek waren bij de gemeenschap van Tiberiade, stelt broeder Bart de vraag of Poverello zou kunnen helpen om een werking uit te bouwen in de gebouwen.

zoektocht  naar een vereniging die een zinvolle bestemming  zou kunnen geven aan de gebouwen, trouw aan de  oorspronkelijke roeping  die pater Antonnius Haegeman voor ogen had.

Toen in juni 2016 een dertigtal mensen van Poverello op bezoek waren bij de gemeenschap van Tiberiade, stelt broeder Bart de vraag of Poverello zou kunnen helpen om een werking uit te bouwen in de gebouwen.

In september 2015 was in Poverello Brussel een internationale jongeren gemeenschap gestart. Deze jongeren helpen er mee in het dag- en nachtonthaal, vormen samen gemeenschap en staan ook in voor het dagelijks gebed geïnspireerd op het gebed in Taizé.  In februari 2017 kondigen zich voor de maanden maart en april twaalf tot veertien jongeren aan.  Dit was het signaal om met broeder Bart contact op te nemen. Na enkele gesprekken ontstond  de overeenkomst dat mensen uit Poverello, en speciaal de jongeren van de internationale gemeenschap,  een werking zullen opbouwen in de gebouwen terwijl de Fraterniteit van Tiberiade verbonden blijft met het gebeuren en, in de mate van hun mogelijkheden,  zal meehelpen bij de spirituele begeleiding.

Wat wil Poverello doen in de Sint Antoniuskluis ?

De Sint Antoniuskluis wordt een tweede thuis voor de internationale jongeren gemeenschap. (Hun eerste thuis en basiservaring is Poverello in Brussel ). Eenvoud en soberheid worden belangrijke elementen in het leven ter plaatse. Het evangelie beleven zal de basis zijn voor hun doen en laten : “Bemint elkander zoals Ik u heb bemind.” (Jo. 15,12). Het wordt een dagelijkse uitnodiging om te leven in dienstbaarheid, in gemeenschap  en in gebed door de gebouwen te onderhouden, in de tuin te werken en in een geest van respect en broederlijkheid  mensen te onthalen:

 1. BEHOEFTIGEN EN MEDEWERKERS UIT DE VERSCHILLENDE POVERELLO AFDELINGEN  KUNNER ER ENKELE DAGEN KOMEN MEELEVEN.
 2. ZOEKENDE JONGEREN KUNNEN DOOR HET LEVEN IN GEMEENSCHAP GEDURENDE ENKELE DAGEN EEN NIEUWE ERVARING OPDOEN.
 3. DE BEDEVAARDERS VAN DE SINT ANTONIUSKAPEL KUNNEN ER BEMOEDIGING EN VRIENDSCHAP VINDEN EN DELEN.
 4. GROEPEN EN KLASSEN KUNNEN ER OP BEZOEK EN BEZINNING KOMEN.

Er zullen  wel  enkele aanpassingen moeten gebeuren aan de gebouwen maar we willen, zo snel als mogelijk,  op regelmatige basis aanwezig zijn.

De Sint Antoniuskluis : een instrument om mensen te verwelkomen !

Het is een geheel van gebouwen en terreinen met vele mogelijkheden gelegen in de mooie en rustige omgeving van de Vlaamse Ardennen :

 1. De Sint Antoniuskapel : een bedevaartsplaats

De Sint Antonius kapel wordt dagelijks bezocht door mensen die er komen bidden, danken of een gunst komen vragen. Deze kapel is dagelijks open van 10 uur tot 19 uur.

 1. De Sint Antoniuskluis : een bezinningshuis dat bestaat uit :
 • Een refter en vergaderruimten waar groepen overdag terecht kunnen .
 • Een zestigtal kleine kamers die wel wat aangepast moeten worden.
 • Een kapel waar elke dinsdag om 18:30 Eucharistie wordt gevierd.
 1. Het gemeenschapshuis : voorheen het weeshuis

Hier zal men starten met een gemeenschap om met enkele mensen samen te leven en ook enkele personen te verwelkomen. Er zijn 12 kamers beschikbaar met leefruimtes en  sanitair .

 1. Het parkje achter de Sint Antoniuskapel : met vier beeldengroepen die legenden van Sint Antonius vertellen en waar ook broeder Antonius Haegeman begraven ligt.
 2. Een groentetuin, een basketbalterrein, een voetbalveldje, een parking
 3. Het bos achter het voetbalveld wordt het Carceri genoemd : daar staat het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouw ter Engelen.
↓