Poverello

De patroon van ” Poverello”

Zo werd Franciscus van Assisië 800 jaar geleden genoemd.  Het is het italiaans voor “kleine arme man”.  Nadat hij al zijn bezittingen had weggegeven, ging hij leven tussen bedelaars en melaatsen, in navolging van Christus.  Hij wist dat hij veel tekort kwam en een zondig mens was,  maar bezielt tot op vandaag duizenden mensen door zijn radicale levenswijze. Vele keizers en pausen hebben minder invloed gehad op de samenleving en de Kerk, dan deze kleine arme man.  Niet door te protesteren, maar door Jezus authentiek na te volgen,  blies hij de christelijke waarden, vrede, liefde voor de natuur, de medemens en God, nieuw leven in. Wat een boodschap voor wie zich klein en arm weet !

Het gebed van Franciscus van Assisië

Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede Laat mij liefde brengen waar haat is Eenheid waar mensen verdeeld zijn Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt Geloof aan wie twijfelt Laat mij licht brengen waar het duister is En vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer help mij, Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn maar anderen gelukkig te maken Niet zozeer om zelf begrepen te worden maar anderen te begrijpen Niet zozeer om zelf getroost te worden maar anderen te troosten Niet zozeer om bemind te worden maar te beminnen.

Antwerpen

Van Havreplein 13 B-2100 Antwerpen – Deurne Tel.: 03/283.57.37

Brussel 1000

Zuinigheidsstraat 4 B-1000 Brussel Tel.: 02/511.52.12

Leuven

Sint Maartenstraat 44 B-3000 Leuven Tel.: 016/29.16.84 Email : leuven@poverello.be

Oostende

Aartshertoginnestraat 16a B-8400 Oostende Tel.: 059/51.80.11

F. A. Q.

+Kerstmis - Nieuwjaar in Poverello ?

Elk jaar is het rond deze dagen heel druk in Poverello.
Rond deze periode heeft men speciale aandacht voor de meest eenzamen van onze samenleving.

Elke Poverello afdeling organiseert een kerstfeest voor en met zijn mensen en medewerkers.
Soms gebeurt dit door de vrijwilligers en soms wordt dit door een groep mensen aangeboden.
Zo komen de koks van de CCI reeds meer dan twintig jaar op kerstdag het feestmaal verzorgen in de Zuinigheidsstraat te Brussel, Chantal Câlin zorgt er met haar liederen voor animatie!

Ook om het nieuwe jaar te beginnen wordt er wel iets bijzonder geprogrammeerd.

Deze ‘feesten’ gebeuren wel overdag en niet zozeer op kerst- of nieuwjaarsavond zelf.

Wie geïnteresseerd is, om op de een of andere manier hier aan mee te helpen,
neemt best rechtstreeks telefonisch contact met de afdeling die hij of zij verkiest. 

+Kledij ?

In verschillende Poverellohuizen is er een vestiaire, een plaats waar kledij wordt gesorteerd en doorgegeven aan wie het nodig hebben.  Sommige huizen krijgen echter reeds veel kledij daarom is het best eerst telefonisch contact op te nemen met een verantwoordelijke.

+Financiële steun ?

Elk Poverello huis heeft een bankrekening
Giften van 40 € of meer ontvangen een fiscaal attest.

Afdeling Contact per telefoon Gift – donatie
Poverello Antwerpen 03/283.57.37 BE17 0015 6711 4721
Poverello ardennen 061/51.19.18 BE24 0010 8323 0354
Poverello Banneux 04/360.93.63 BE37 0012 8323 5228
Poverello Brugge 050/34.06.72 BE24 0011 6824 2738
Poverello Brussel 1000 02/511.52.12 BE42 0010 8657 0354
Poverello Brussel 1030 02/219.98.62 BE16 0013 4110 0374
Poverello Gent 09/223.38.31 BE22 0011 6641 0347
Poverello Kortrijk 056/22.64.49 BE93 0011 7662 6467
Poverello Leuven 016/29.16.84 BE68 0012 0699 3834
Poverello Oostende 059/51.80.11 BE22 0013 2098 9547
Poverello Ronse 055/60.68.35 BE64 0016 6204 2052
Poverello Tielt 051/40.04.31 BE49 0012 4668 0271
Poverello Tongeren 012/26.22.40 BE70 0013 3816 6025

+Jongeren ?

Poverello voor jongeren

WAAROM ?

… omdat de dagelijkse ervaringen ons geleerd hebben dat de armoede in onze samenleving niet enkel een materieel of financieel probleem is,
maar in de meeste gevallen zijn oorzaak vindt in diep menselijke problemen.  In de mate dat de ‘echt’ menselijke waarden,
zoals vriendschap, eenvoud, dienstbaarheid, geloof,… verloren gaan zal de armoede in al zijn verschillende vormen toenemen.

Door Poverello uit te dragen naar jongeren, proberen we te werken aan de wortels van onevenwicht, verslaving, zinloosheid,…

… omdat we als medewerkers zelf zoveel te danken hebben aan hetgeen we in Poverello leren en krijgen.
Dit willen we graag met anderen en zeker met kinderen en jongeren delen; hen iets laten zien van die betere wereld,
waar we dagelijks aan werken en van dromen!

… omdat jongeren erom vragen, er meer willen over weten, met Poverello op stap willen gaan.

Van hieruit is er een grote verscheidenheid in dit aanbod voor jongeren ontstaan:

WAT ?

  • Vanuit de verschillende Poverello huizen gaan vrijwilligers getuigen in scholen of voor jeugdbewegingen en proberen op deze wijze een beeld te geven van de armoede in onze samenleving.  Deze confrontatie spoort ons aan over ons eigen leven en eigen waarden te bezinnen.
  • De video: ‘Poverello, een levensschool’ duurt bijna een half uur en vertelt over het leven van Jan Vermeire en de werking van Poverello.
  • In de meeste Poverello huizen is er een lokaal voorzien, waar men groepen kan ontvangen om, ter plaatse, aan de hand van dia’s, een beeld van de werking en getuigenis te geven.
  • In de verschillende centra kunnen jongeren (per twee of drie) voor een dag, of voor meerdere dagen, meehelpen en meeleven.  Het contact met deze ‘andere’ wereld, zet aan tot nadenken.  Het is een levensschool.
  • Wie echt eens helemaal in het Poverello bad wil duiken, kan een ‘sabbatjaar’ proberen.  Zo kan men op een heel andere wijze aanwezig zijn in de maatschappij, ten dienste van en temidden de meest gekwetsten, met het evangelie als leefregel en met medemensen die dit ook proberen.
  • In Tielt is er een ontmoetingsplaats voor jongeren.  Hieruit is een jongerengroep gegroeid en er worden ook kampen georganiseerd.  (Tel: 051/40.04.31).
  • In de Ardennen zijn er tijdens de grote vakantie natuur-ponykampen. Jongeren die geïnteresseerd zijn om deel te nemen of mee te helpen met de leiding kunnen contact nemen.  (Tel: 04/360.93.63)
  • In Banneux is er het ‘jeugdhuis’ met 40 kamers voor ongeveer 50 personen.  Het is voorzien van sanitair, een ingerichte keuken (de groep kookt zelf), een eetzaal, zitplaats en stemmige kapel.  Dit alles gelegen in een mooie omgeving en met een grasperk er rond op 800m van het heiligdom.  Het is geschikt voor bosklassen, bezinningen, kampen of weekends.  (Tel: 04/360.93.63)

In Heusden-Zolder is er in het bezinnings- en ontmoetingscentrum plaats voor 90 personen.   Een equipe zorgt voor een schappelijke prijs voor lekkere maaltijden. Het is geschikt voor bosklassen, bezinningen, kampen of weekends. Naast de mogelijkheid van een inbreng in het programma door Poverello, zijn er ook contacten met ‘professionele’ begeleiders die instaan voor twee- of driedaagsen. (Tel: 011/42.52.87).   Er is

  • ook een boshuis waar men met groepen tot 15 personen verblijven en zelf kan instaan voor de maaltijden.

+Vrijwilligers - medewerkers ?

Je neemt best telefonisch contact op met een verantwoordelijke van het Poverello huis waar je denkt vrijwilligerswerk te gaan doen.
Dan word er gewoonlijk een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.
Op de website in de rubriek: ‘De Poverello Gemeenschap ‘ vind je heel wat informatie over wat een medewerker doet,
welke vormen van engagement er mogelijk zijn, hoe we samen een thuis proberen uit te bouwen voor wie op onze organisatie beroep doen.

+Informatie over Poverello ?

Op deze site vindt men heel wat informatie.

Heb je bijkomende vragen dan neem je best telefonisch contact op met het Poverello huis dat je best uitkomt.
Een bezoek brengen aan een Poverello huis
Een mederwerker uitnodigen voor een getuigenis?
Neem telefonisch contact op met de afdeling die je verkiest.

↓